Tutkimuspalvelut

Arkkitehtuuritoimisto Visio tekee asuntokaupan kuntotarkatuksia, kosteusmittauksia, ottaa mikrobinäytteitä, konsultoi sekä tekee rakenteista lausuntoja. Jos asiakas tarvitsee laajempaa kuntotutkimusta, sovitaan siitä aina tapauskohtaisesti. Visiolta saat myös energiatodistukset sekä ilmavuotolukumittaukset.

 

Asuntokaupan kuntotarkastus

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän aistienvaraisen ja rakennetta rikkomattoman kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan osapuolille rakennuksen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksista. Kuntotarkastuksen tekee yleensä vain rakennustekninen asiantuntija. Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä 

osilta sekä iän ja käyttäjältä saatavan informaation perusteella. Kuntotarkastuksessa käydään kohteesta läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Kuntotarkastuksesta laaditaan aina kirjallinen raportti.

Kuntotarkastus - tilaajan ohje (PDF)

Tarkastuksen tilauslomake

 

Muut tutkimukset ja konsultaatio

Rakenteita rikkomattomin menetelmin ei aina voida varmentaa pinnoitteiden alle jäävien rakenteiden kuntoa, jolloin joudutaan tekemään rakenteita rikkovaa tutkimusta. Tarvittavien tutkimuksien laajuudesta ja tavoista päätetään kuntotarkastuksen ja -arvion yhteydessä ja itse tutkimuksen edistyessä.

Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy tekee mm. seuraavia tutkimuksia:

  • Kosteustutkimuksia, jonka yhteydessä mitataan porareiästä mm. rakenteiden suhteellista kosteutta.
  • Rakenteiden avauksia, jolloin voidaan tarkastella pintojen takana olevien rakenteiden tyyppiä ja kuntoa sekä tarvittaessa ottaa rakennenäytteitä home- ja mikrobitutkimuksia varten. Näytteistä voidaan tutkia myös muita terveydelle haitallisia materiaaleja ja yhdisteitä kuten asbestia.

Tutkimusten kustannusarvion (=tarjouksen) antamisen ongelmana on, että tutkimusten alkaessa ei vielä tiedetä tarvittavien tutkimusten laajuutta. Tästä syystä palkkio perustuu lähes aina ainakin osittain käytettävään aikaan ja mahdollisiin laboratoriokuluihin.

Kosteustutkimuksen tilauslomake

 

Ilmavuotolukumittaus

Rakennuksen ilmavuotoluku kertoo nimensä mukaisesti sen ilmamäärän, mikä kulkee rakennuksen vaipan läpi kun rakennuksen sisäpuolelle muodostetaan ali- tai ylipaine.

Ilmavuotoluvun laskentaa varten määritellään rakennuksen sisäilman tilavuus ja lasketaan sisäpintojen vaipan ala. Ennen mittausta rakennuksen vaipan läpi menevät hormit ja venttiilit tukitaan ilmatiiviisti.

Vaipan tiivistämisen jälkeen alipaineistetaan mitattava tila ulko-oveen kiinnitetyn puhaltimen avulla ja varmistetaan, että kaikki läpiviennit on saatu tukittua. Tässä vaiheessa voidaan tutkia myös ulkovaipan ilmavuotoja lämpökameralla, merkkisavuilla ja aistinvaraisesti.

Esivalmistelujen jälkeen rakennuksen ilmatiiveys mitataan tähän tarkoitukseen suunnitellulla mittakalustolla. Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy käyttää ilmavuotolukumittauksissa Minneapolis-merkkistä mittakalustoa.

Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaaminen suoritetaan painekoemenetelmällä standardin SFS-EN 13829 mukaan.

Rakennuksen ilmatilavuuden mittaus - Tilaajan ohje (PDF)

 

 

Energiatodistus

 Energiatodistus (= E –todistus) tarvitaan 1.6.2013 jälkeen aina, kun vuoden 1980 jälkeen rakennettua taloa myydään tai vuokrataan.

E-luku koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimella. Laskennallisella menettelyllä pyritään siihen, että käyttäjien tottumukset eivät vaikuttaisi laskennan tulokseen ja näin eri rakennuksia voidaan luetettavammin vertailla keskenään. Laskennan yhteydessä saatuja tuloksia ja tietoja voidaan myöhemmin hyödyntää myös suunniteltaessa rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ja näiden toimien kannattavuutta.

Uuden E-luvun laskentaa varten olemme hankkineet Rakennustietokeskuksen markkinoiman laskentaohjelman (= MX6 Energia), joka tarjoaa aiempaa parempia työkaluja laskelman tekemiseksi ja kannattavuus laskelmiin.

Vanhempien ja jo saneeraustarpeessa olevien rakennusten ilmavuotolukumittauksen yhteydessä pyritään paikallistamaan rakennuksen ilmavuodot lämpökameran ja tai savukaasun avulla. Ilmavuotomittauksen ja tämän yhteydessä tehdyn vuototutkimuksen jälkeen kiinteistön omistajalle laaditaan kirjallinen selvitys, josta käy ilmi rakennuksen kohdat, joista ilmavuotoja havaittiin ja tätä tietoa voidaan hyödyntää tulevien energiakorjausten suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Energiatodistuksen laatiminen mm. asuntokauppaa varten ja mahdollinen ilmavuotomittaus on suositeltavaa tehdä asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä samanaikaisesti, jolloin todistuksen laatiminen voidaan suorittaa kustannustehokkaasti.

Todistuksen laadintaa varten on suositeltavaa, että energiatodistuksen laatijan käytössä on ajan tasalla olevat suunnitelma-asiakirjat (piirustukset) ja tiedot rakennuksen laitteistoista, kuten ilmanvaihdosta ja lämmityksestä.

Energiatodistus - tilaajan ohje (PDF)


Lisätietoja palveluista


Kirjaudu asiakassivuille

Tunnus


Salasana
Cashback
Klikkaa tästä itsesi ARKVISIOn kanta-asiakkaaksi – saat rahaa takaisin jokaisesta ostoksestasi ympäri maailmaa!

  


Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy Puustellinpolku 12 00410 Helsinki (Malminkartano), 09-8711281